[SVENSKA] Karl Gunnar Norlén Bibliografi

Deutsch, Español, Français, Nederlands, Polski, Português, 日本語 ...
Post Reply
LectorRecitator
Posts: 193
Joined: October 6th, 2018, 1:34 pm

Post by LectorRecitator » November 13th, 2019, 10:40 am

KARL GUNNAR NORLÉN (1884–????)

Johann Sebastian Bach (1922)

ℹ️ "Del är ingen svar sak att räkna de monografier vi äga över musikhistoriens heroer. Den musikhistoriska vetenskapen är ju över huvud ej gammal, och först under det sista decenniet har i vart land ett mera målmedvetet arbete inom denna disciplin hedrivits. Ej underligt alltså, att vi befinna oss i hörjan och att många och stora uppgifter vänta på att upptagas till behandling. Att emellertid ännu ingen pä vart språk mera ingående sysslat med den mest geniale och egenartade musiker, som kanske någonsin existerat, med Johann Sebastian Bach, det måste framkalla en viss förvåning. Under det att Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Brahms, Liszt, Wagner o. s. v. hava funnit sina svenska skildrare, äga vi intet sammanhängande arbete över den berömde "Tomaskan torn", visserligen delvis förklarligt, ty Bach skrev aldrig vare sig operor eller orkestersymfonier eller kammarmusik, åtminstone ej i den bemärkelse, vari vi fatta dessa uttryck i våra dagar. Och hans tonsättningar äro med sin komplicerade struktur ofta sä pass svara, att det fordras ett kärleksfullt studium för att intränga i deras underbara skönhetsvärld. Det är svart för genomsnittsmusikern och ännu svårare för den stora allmänheten." (Inledning)

https://archive.org/details/johannsebastianb00norl/page/n2

Post Reply